Bộ GD&ĐT đưa ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2018-2019

Bộ GD&ĐT vừa ban hành chỉ thị số 2919/CT-BGDDT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 của ngành giáo dục nhằm nâng cao chất lượng và giải quyết các vấn đề trong dư luận xã hội.

  • Thận trọng khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ năm 2018
  • Điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 thực của 16 thí sinh tại Hà Giang bị tụt dốc thê thảm
  • Xét tuyển ĐH CĐ: Dự kiến điểm sàn khối ngành Sư phạm là 17 điểm

Bộ GD&ĐT đưa ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2018-2019

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra nhiệm vụ triển khai trong năm học mới 2018-2019 như sau:

Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả nước

Trong năm học mới 2018-2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức rà soát, sắp xếp hợp lý mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm chất lượng giáo dục; chú trọng phát triển trường, lớp mầm non ở khu công nghiệp, khu chế xuất.

Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả nước

Ngoài ra, theo ghi nhận từ trang tin Cao đẳng Dược Sài Gòn, Bộ GD&ĐT còn nêu rõ các Sở GD&ĐT cần tiếp tục hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở đào tạo giáo viên. Xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm để nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên và viên chức quản lý giáo dục.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục

Tiếp tục nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới.

Theo đó, Bộ sẽ triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo công nghệ thông tin trong giáo dục đại học và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ

Bộ tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên theo chuẩn đầu ra ngay trong quá trình và theo kết quả từng giai đoạn giáo dục, đào tạo. Ngoài ra, theo thông tin ban tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Đồng Nai ghi nhận, Bộ sẽ tiếp tục xây dựng các định dạng đề thi theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, từng bước hoàn thiện, phát triển ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia bảo đảm khách quan, trung thực.

Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo

Trong năm học mới này, ngành Giáo dục sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục; không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học, nhà vệ sinh chưa đảm bảo an toàn theo quy định.

Thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án tại địa phương nhằm tăng cường các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông

Định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông

Trong năm học 2018-2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới; hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa; xây dựng nội dung và tài liệu giáo dục địa phương; hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và tiếp tục thực hiện kỳ thi THPT quốc gia trong năm học tới. Bên cạnh đó, các địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

Nguồn: Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Tây Ninh